Compra i distribució del producte

Dotar al Client final d’eines i procediments que li facilitin la compra dels diferents productes mitjan una plataforma de compra.