Disseny

Un equip elabora  els dissenys mes adequats per a cada Client, amb l’objectiu de poder trobar l’equilibri perfecte entre la funcionalitat, la practicitat, la comoditat de cada peça  sense deixar de costat el disseny d’imatge que diferencia a cada entitat.

Per a cada peca s’elabora una  “Fitxa de producció” que serà el patró de treball de confecció.