Fabricació Controlada i Homologada

El projecte d’equipament esportiu i escolar e3 pretén ser un referents de sensibilització per a centres, famílies, alumnes, docents, institucions, ampa, entitats esportives, col·lectius diversos …Els objectius/benefici que estableix aquest projecte estan segmentats en 3 blocs

1er bloc. Benefici social

En el concurs d’homologació de proveïdors que es realitza per determinar el subministrador de l’equipament esportiu i/o escolar inclou, entre altres, la condició innegociable de que tota la fabricació de les peces siguin realitzades íntegrament al nostre país, la certificació regular de la qualitat laboral de les persones que confeccionen els productes i sobre el medi ambient es crea un sistema de control per assegurar que tost els productes estan realitzats sota el concepte de sostenibilitat i respecte mediambiental

2on bloc: benefici en el producte

El control, seguiment i regularització de les produccions dels equipaments esportius i  escolars des del inici fins al servei (i post-servei) per part d’un equip professional extern, afavoreix el bon desenvolupament i assegura una excel·lent  qualitat de producte

 3er  bloc: benefici econòmic

El control de tots els processos de fabricació dels equipaments esportius i/o escolars,  conjuntament amb el sistema personalitzat i adequat a cada centre i/o espai de compra i distribució repercuteix en un  benefici econòmic directament al centre esportiu i/o escolar i en conseqüència al consumidor final