Des del curs 2005 -06, un col·lectiu de centres educatius d’ensenyament de Catalunya va engegar un projecte d’unificació de l’equipament esportiu i uniformitat escolar.

L’objectiu inicial d’aquest projecte era la homologació de la roba esportiva i bates partint des de el disseny únic per a totes les escoles i la creació d’un sistema de control de qualitat del producte i de procediment de venta

Per iniciar aquest projecte la direcció va optar la externalització professional per crear el disseny, recerca i homologació de proveïdors, control de qualitat i de servei de producte, coordinació del tots els centres  i un procés de compra personalitzada on-line

Posteriorment, i fins a la dat d’avui s’han afegit 3 col·lectius més d’ Espanya (valencià, Aragó i país Basc) i escoles, sumant un total de 45 centres

El resultat fins avui és molt satisfactori, ja que s’han complert i millorat els objectius marcats inicialment, tant a nivell individual, col·lectiu i social.

Un pas més pel projecte e3 ha estat aplicar el model d’escoles a altres col·lectius (centres esportius, associacions, clubs esportius, organismes oficials …) oferint un ampli ventall de peces esportives i uniformitat,  assolint una igual o millor acceptació del model de negoci per part dels Clients.