Dissenyar equipaments esportius, escolars i complements personalitzats per a cada entitat  o escola amb una identitat pròpia i identificativa.

Potenciar, regular i controlar les produccions dels equipaments esportius i escolars per aconseguir uns nivells de qualitat òptims amb un procediment propi d’homologació de proveïdors.

Promocionar las fabricacions tèxtils realitzades al nostre país, partint de la base de la responsabilitat social, respecte amb el medi ambient i lligat mb un projecte de desenvolupament social

Afavorir el consumidor final simplificant el procediment de  compra mitjançant una plataforma personalitzada de venta on-line.